top of page

Algemene voorwaarden voor cursussen en workshops door Pauline Greuell op locaties in Nederland

Pauline Greuell
E-mailadres: hello@paulinegreuell.nl
KvK-nummer: 6128899
Btw-identificatienummer: NL 130686335B01

Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op workshops en cursussen van Pauline Greuell op verschillende locaties in Nederland.
Een overeenkomst voor het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door opgave per email en na schriftelijke bevestiging door Pauline Greuell.

Artikel 1: Inschrijvingen
1.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Het minimum aantal deelnemers is o.a. afhankelijk van de locatie en de aard van de workshop of cursus en wordt per cursus/workshop vastgesteld en vermeld.
1.2 Na inschrijving per email ontvangt de deelnemer een bevestiging per email waarmee de inschrijving definitief is.
1.3 Iedere workshop of cursus heeft een maximaal aantal deelnemers, zodra het maximum is bereikt wordt de inschrijving gesloten.
1.4 Door inschrijving verklaart een deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Afmelden door de deelnemer
 
2.1 Afmelden dient te gebeuren via e-mail.
2.2 Betalingsverplichtingen bij afmelding voor een workshop:

  • Bij afmelding tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang krijgt een deelnemer het volledige bedrag terug.

  • Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

  • Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

  • Wanneer een deelnemer niet verschijnt op de cursus/workshop is er geen recht op restitutie.

  • Wanneer een deelnemer recht heeft op restitutie is de termijn voor retour betaling 2 weken.

 
Artikel 3. Annulering of verplaatsing door Pauline Greuell
3.1 Pauline Greuell kan een workshop bij onvoldoende deelnemers annuleren of verplaatsen naar een later datum. In dat geval ontvangt de deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht per email.
3.2 Wanneer een cursus of workshop geannuleerd moet worden ivm andere redenen zoals ziekte van de docent, lockdown richtlijnen van de overheid of wanneer anderszins sprake is van overmacht dan worden de deelnemers op de hoogte gesteld via email en is aan de deelnemer de keuze voor verplaatsing van de cursus of workshop of restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 4: Betaling
4.1. Voor iedere cursus of workshop geldt de prijs die op de website www.paulinegreuell.nl is weergegeven, tenzij anders is overgekomen met de cursist. In de prijzen wordt 0% BTW berekend.
4.2. Deelnemers betalen een workshop/cursus vooraf binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn van 2 weken.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Pauline Greuell aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens cursussen of workshops.
Artikel 6 Copyrights
Copyrights op de materialen die gebruikt worden in cursussen/workshops zijn eigendom van Pauline Greuell. Materialen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de cursus/workshop en mogen niet met anderen worden gedeeld of door anderen gebruikt.

Artikel 5 Privacy Statement
Informatie over de wijze waarop Pauline Greuell omgaat met opslag en gebruik van persoonsgegevens zijn te vinden in het Privacy Statement

bottom of page